Advies aanpassing Wbp BES

De CBP BES heeft  op grond van artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES advies uitgebracht ten aanzien van wijziging van de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES.