De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) heeft in het najaar van 2016 diverse vragen gekregen vanuit de burgerij betreffende de verenigbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens door Maduro en Curiel’s Bank Bonaire met het recht op…