Over de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES, (de Commissie) heeft als onafhankelijke toezichthouder de taak om toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES). De Commissie – opgericht in april 2014 – is tevens belast met het toezicht op de verwerking van politiegegevens en de basisadministraties persoonsgegevens in Caribisch Nederland.

De bescherming van persoonsgegevens en de Commissie zelf staan in Caribisch Nederland nog in de kinderschoenen. De Commissie heeft daarom besloten zich gedurende de eerste twee à drie jaar vooral te richten op het geven van voorlichting en het stimuleren van bewustwording omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Daarna start de Commissie met de toezichtfase, waarbij audits uitgevoerd kunnen worden.

De Commissie werkt toe naar een gevoelde verantwoordelijkheid van mensen en organisaties op de eilanden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.