Bij identificatie gaat het om diverse manieren om iemands identiteit vast te stellen. Bijvoorbeeld via een identiteitsbewijs of biometrie (zoals vingerafdrukken). In de Wet identiteitskaarten BES is vastgelegd wat een geldige identiteitskaart is.